BẢNG TRA CỨU BOOKING
THÔNG TIN BOOKING
STT Thành viên Số thẻ Tên / Name Số hố Giờ / Phút Ngày Đặt xe Buggy
1 Mr.Dinh Duc Anh 18 10:04 04-12-2018
2 Mt11123 Mr.tuyen 27 08:18 30-01-2019
HƯỚNG DẪN TRA CỨU BOOKING
Để tra cứu được thông tin Booking xin mời quý khách nhập tên hoặc họ
tên đầy đủ không có dấu vào ô “Họ và tên”, sau đó nhập thời gian tháng,
năm và kích chuột vào tìm kiếm để nhận được thông tin.
Ví dụ: Cần tìm Handicap của khách hàng Đinh Nho Hưng quý khách có thể
nhập tên: HUNG hoặc DINH NHO HUNG vào ô “Họ và tên” sau đó nhập
thời gian và kích chuột vào tìm kiếm để nhận được thông tin