Chương trình khuyến mại theo khung giờ
Chương trình khuyến mại theo khung giờ bắt đầu khuyến mãi từ tháng 11 năm 2018

STONE VALLEY GOLF & RESORT
Áp dụng chương trình Khuyến mại từ tháng 11 năm 2018
 
- Weekday: 1,480,000 VND/pax
- Weekend: 2,480,000 VND/pax

Special: 
The morning Golfer from Tuesday to Thursday (from 5:45- 6:30 AM):

+ Weekday: 1,250,000 VND/pax
+ Weekend: 2,200,000 VND/pax

Lady Day on Tuesday: 1,250,000/ lady 

- Golf Club's Member Day on Friday: 1,350,000 VND/pax
- Happy Weekend on Sunday (after 12:00AM): 1,950,000 VND/pax.

The above rate is inclusive green, caddy, 1/2 cart fee.

Contact: 022 6628 6628 | 098 2929 888 | 1900 988 988

Tin liên quan